Sorry, this video is not available in your country.

Giám Đốc Điều Hành Biogen Từ Chức Sau Khi Thuốc Điều Trị Bệnh Alzheimer Gặp Bất Lợi

chia sẻ

Giám Đốc Điều Hành Biogen Từ Chức Sau Khi Thuốc Điều Trị Bệnh Alzheimer Gặp Bất Lợi

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 13/05/2022
Giám đốc điều hành Biogen, Michel Vounatsos, từ chức khi nhà sản xuất thuốc công bố kế hoạch ngừng bán thuốc chữa bệnh Alzheimer Aduhelm.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm