Sorry, this video is not available in your country.

Giảm Thuế Giá Trị Gia Tăng 2% Để Thúc Đẩy Tăng Trưởng Kinh Tế

chia sẻ

Giảm Thuế Giá Trị Gia Tăng 2% Để Thúc Đẩy Tăng Trưởng Kinh Tế

Người đăng:
Ngày đăng: 21/11/2023
Thảo luận về nghị quyết giảm thuế giá trị gia tăng tại hội trường chiều ngày 20/11, các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn. Đồng thời đề nghị đánh giá kỹ việc áp dụng chính sách cũng như xem xét thời gian áp dụng dài hơi hơn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm