Sorry, this video is not available in your country.

Giáo Viên Philippines Phát Minh Thiết Bị Khử Trùng Sách Để Bảo Vệ Học Sinh Và Nhân Viên Khỏi Covid-19

chia sẻ

Giáo Viên Philippines Phát Minh Thiết Bị Khử Trùng Sách Để Bảo Vệ Học Sinh Và Nhân Viên Khỏi Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 17/10/2020
Các giáo viên giảng dạy ở Philippines đã phát minh ra một thiết bị khử trùng sách để giúp bảo vệ học sinh và nhân viên khỏi bị nhiễm coronavirus. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm