Sorry, this video is not available in your country.

Giáo Viên Và Công Chức Của Vương Quốc Anh Tham Gia Đình Công Hàng Loạt

chia sẻ

Giáo Viên Và Công Chức Của Vương Quốc Anh Tham Gia Đình Công Hàng Loạt

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 08/02/2023
Nước Anh đang chứng kiến cuộc đình công lớn nhất trong một thập kỷ khi những người lao động, từ tài xế tàu hỏa đến giáo viên, công chức, đồng loạt nghỉ việc trong ngày.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm