Sorry, this video is not available in your country.

Giông Lốc Tốc Mái 4 Nhà Dân Tại Huyện Hồng Ngự

chia sẻ

Giông Lốc Tốc Mái 4 Nhà Dân Tại Huyện Hồng Ngự

Người đăng:
Ngày đăng: 25/05/2023
Cơn giông chiều ngày 24/5 đi qua địa bàn ấp Long Thạnh B xã Long Khánh A huyện Hồng Ngự đã làm tốc mái 04 căn nhà của người dân nơi đây. Ước thiệt hại ban đầu hàng chục triệu đồng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm