Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Giọt Máu Oan Khiên: Giọt Máu Oan Khiên

8.4 / 46 đánh giá
Thể loại: Cải lương
Sản xuất: Rạng Đông
Vở cải lương ''Giọt Máu Oan Khiên'' có sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Nam bộ như Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ.

Có thể bạn thích