Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Grammar Gateway Intermediate | Bài 20: So Sánh Hơn Kém

7.1 / 11 đánh giá
Thể loại: Học, Tiếng Anh
Giáo viên: Trần Hoàng Anh
Grammar Gateway Intermediate là khóa học trình độ trung cấp được thiết kế nhằm giúp những người học nâng trình ngữ pháp từ cơ bản lên trung cấp. Các bài học được thiết kể ngắn gọn, xúc tích, đặc biệt bài học luôn kèm theo tranh minh họa và rất nhiều ví dụ sinh động, gắn liền với các tình huống giao tiếp thực tế. 

Có thể bạn thích