Sorry, this video is not available in your country.

Grand Designs (Phần 20 - Tập 11)

chia sẻ

Grand Designs (Phần 20 - Tập 11)

Người dẫn chương trình Kevin McCloud theo dõi một số dự án tự xây dựng đầy tham vọng nhất của nước Anh, khi những cá nhân dũng cảm cố gắng thiết kế và xây dựng ngôi nhà mơ ước của họ.