Sorry, this video is not available in your country.

Greta Thunberg: Một Năm Để Thay Đổi Thế Giới (Phần 1 – Tập 3)

chia sẻ

Greta Thunberg: Một Năm Để Thay Đổi Thế Giới (Phần 1 – Tập 3)

Greta Thunberg nghỉ học một năm để tìm hiểu hiện tượng Trái đất ấm lên, và thách thức các nhà lãnh đạo trên thế giới, kêu gọi cả thế giới cùng chung tay để đẩy lùi biến đổi khí hậu.