Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Thị Trấn Grisse - Grisse | Tập 1

7.0 / 3 đánh giá
Thể loại: HBO GO, Phim Bộ, Châu Á
Đạo diễn: Tony Tilse
Một nhóm người khác thường lãnh đạo cuộc nổi dậy chống lại viên thống đốc tàn ác và kiểm soát một thị trấn quân đồn trú có tên Grisse.

Có thể bạn thích