Sorry, this video is not available in your country.

Guatemala: Cộng Đồng LGBTIQ+ Kêu Gọi Công Lý Tại Đám Tang Của Nhà Hoạt Động

chia sẻ

Guatemala: Cộng Đồng LGBTIQ+ Kêu Gọi Công Lý Tại Đám Tang Của Nhà Hoạt Động

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 22/06/2021
Cộng đồng LGBTIQ+ của Guatemala đang bày tỏ nỗi thương tiếc trước sự ra đi của một nhà hoạt động nổi bật. Andrea Gonzalez 28 tuổi đã thiệt mạng vào tuần trước trong một cuộc tấn công có vũ khí.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm