Sorry, this video is not available in your country.

Gương Mặt Mới

chia sẻ

Gương Mặt Mới

Tương lai của thời trang là đây! Nắm thông tin về các siêu sao đang lên trong làng thời trang quốc tế, thế hệ người mẫu kế cận đã sẵn sàng sải bước trên sàn diễn.