Sorry, this video is not available in your country.

Hà Nội Đề Xuất Mua Trực Thăng Cứu Nạn

chia sẻ

Hà Nội Đề Xuất Mua Trực Thăng Cứu Nạn

Người đăng:
Ngày đăng: 05/12/2023
Nhằm bổ sung phương tiện phòng cháy chữa cháy phù hợp với quy mô của địa bàn, UBND thành phố Hà Nội đề xuất mua sắm thêm các thiết bị đặc thù như máy bay trực thăng cứu nạn cứu hộ máy bay chữa cháy, tàu chữa cháy trên sông; xuồng cứu hộ, ca nô chữa cháy...

Tin Tức Tất cả

Xem thêm