Sorry, this video is not available in your country.

Hà Nội Triển Khai Vé Giao Thông Công Cộng Điện Tử Liên Thông

chia sẻ

Hà Nội Triển Khai Vé Giao Thông Công Cộng Điện Tử Liên Thông

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 29/11/2023
Hôm 28/11, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội chính thức triển khai thí điểm hệ thống vé liên thông đa phương thức trên 14 tuyến buýt trên địa bàn thành phố.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm