Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Hai Cha Con Daedalus Và Icarus: Hai Cha Con Daedalus Và Icarus

9.0 / 5 đánh giá
Thể loại: Radio Kể Chuyện
Câu chuyện khuyên chúng ta phải biết khiêm tốn, nhận biết giới hạn của bản thân đồng thời phải lắng nghe những người có kinh nghiệm để tránh những sai lầm đáng tiếc.

Có thể bạn thích