Sorry, this video is not available in your country.

Hài Cốt 12.000 Năm Tuổi Của Họ Hàng Voi Được Tìm Thấy Ở Chile

chia sẻ

Hài Cốt 12.000 Năm Tuổi Của Họ Hàng Voi Được Tìm Thấy Ở Chile

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 04/10/2022
Các nhà khoa học Chile đưa ra giả thuyết rằng những con Gomphotheres 12.000 năm tuổi, một họ hàng đã tuyệt chủng của loài voi hiện đại, có thể là mục tiêu của các cuộc săn lùng theo nhóm. Khám phá này có thể cho phép các nhà khoa học tìm hiểu về tác động rộng lớn hơn của con người đối với khu vực.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm