Sorry, this video is not available in your country.

Hạn Mặn Bủa Vây, Người Dân Miền Tây Ùn Ùn Đi Lấy Nước Miễn Phí

chia sẻ

Hạn Mặn Bủa Vây, Người Dân Miền Tây Ùn Ùn Đi Lấy Nước Miễn Phí

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 13/02/2020
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nước sản xuất xảy ra khắp nơi, tại  Tiền Giang, cơ quan chức năng đã mở các vòi nước miễn phí dọc đường để phục vụ người dân.  

Tin Tức Tất cả

Xem thêm