Sorry, this video is not available in your country.

Hàn Quốc Kiểm Tra Ổ Dịch Covid-19 Lớn Nhất Tại Seoul

chia sẻ

Hàn Quốc Kiểm Tra Ổ Dịch Covid-19 Lớn Nhất Tại Seoul

Người đăng: Tin quoc te
Ngày đăng: 11/03/2020
Nhân viên y tế kiểm tra nhân viên bên ngoài "Tòa nhà Hàn Quốc" tại Seoul, nơi một trung tâm cuộc gọi ở tầng 11 đã thấy khoảng 50 trường hợp dương tính với coronavirus cho đến nay. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm