Sorry, this video is not available in your country.

Hàn Quốc: Thử Nghiệm Các Bốt Xét Nghiệm Covid-19

chia sẻ

Hàn Quốc: Thử Nghiệm Các Bốt Xét Nghiệm Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 18/03/2020
Một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc, đã thiết lập các cơ sở xét nghiệm virus trông giống như các buồng điện thoại công cộng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm