Sorry, this video is not available in your country.

Hàng Ngàn Dân Afghanistan Tràn Qua Biên Giới Với Pakistan Sau Khi Dỡ Bỏ Lệnh Hạn Chế

chia sẻ

Hàng Ngàn Dân Afghanistan Tràn Qua Biên Giới Với Pakistan Sau Khi Dỡ Bỏ Lệnh Hạn Chế

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 10/04/2020
Hàng ngàn người Afghanistan đã băng qua biên giới Pakistan để hồi hương, sau hơn hai tuần đường biên giới này bị đóng để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. 
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm