Sorry, this video is not available in your country.

Hàng Ngàn Người Dân Berlin Biểu Tình Phản Đối Lệnh Hạn Chế Covid-19

chia sẻ

Hàng Ngàn Người Dân Berlin Biểu Tình Phản Đối Lệnh Hạn Chế Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 06/08/2020
Hàng nghìn người biểu tình dự định tập trung tại Berlin vào cuối tuần để phản đối biện pháp hạn chế được áp dụng nhằm ngăn Covid-19 lây lan tại Đức.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm