Sorry, this video is not available in your country.

Hàng Nghìn Người Ấn Độ Tham Gia Lễ Hội Ganesh Chaturthi Bất Chấp Covid-19

chia sẻ

Hàng Nghìn Người Ấn Độ Tham Gia Lễ Hội Ganesh Chaturthi Bất Chấp Covid-19

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 25/09/2021
Hàng nghìn tín đồ theo đạo Hindu ở khắp Ấn Độ đã tham dự thực hiện nghi lễ tắm nước các tượng thần voi trong ngày 19/9.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm