Sorry, this video is not available in your country.

Hàng Tết Vượt Biển Ra Đảo Lý Sơn Sớm

chia sẻ

Hàng Tết Vượt Biển Ra Đảo Lý Sơn Sớm

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 25/01/2022
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã đưa hàng Tết vượt biển từ đất liền ra đảo cung ứng thị trường Tết. Nhờ chủ động từ sớm nên đến thời điểm này, nguồn hàng Tết trên đảo cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm