Sorry, this video is not available in your country.

Hàng Trăm Người Di Cư Chờ Nơi Trú Ẩn Tại Biên Giới Bosnia-Croatia

chia sẻ

Hàng Trăm Người Di Cư Chờ Nơi Trú Ẩn Tại Biên Giới Bosnia-Croatia

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 13/01/2021
Bosnia đã phải đối mặt với những chỉ trích quốc tế vì đã để khoảng 1.000 người di cư không có nơi trú ẩn sau khi xảy ra vụ họa hoạn tại trại Lipa.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm