Sorry, this video is not available in your country.

Hàng Trăm Tiểu Thương Cái Dầu Cầu Cứu Vì Buôn Bán Trong Cảnh "Hai Không"

chia sẻ

Hàng Trăm Tiểu Thương Cái Dầu Cầu Cứu Vì Buôn Bán Trong Cảnh "Hai Không"

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 20/03/2023
Suốt một năm nay, tiểu thương của Trung tâm thương mại Cái Dầu phải buôn bán trong tình cảnh “hai không” là không điện, không nước, kể từ khi xảy ra cháy chợ Cái Dầu từ ngày 27-3-2022 đến nay.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm