Sorry, this video is not available in your country.

Hãng Xe Cũng Cần Phải ''Nhập Gia Tuỳ Tục''

chia sẻ

Hãng Xe Cũng Cần Phải ''Nhập Gia Tuỳ Tục''

Người Việt Nam có câu "nhập gia tùy tục" , liệu khi các hãng xe muốn vào một thị trường mới, họ phải bước qua những "cửa" nào ? Bạn có biết đằng sau những tên gọi các hãng xe, tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng đằng sau nó là cả một "chiến lược" dài hơi và tốn nhiều công sức.