Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Hạnh Phúc Của Mẹ

8.4 / 1261 đánh giá
Thể loại: Phim, Tâm lý, Gia Đình
Đạo diễn: Huỳnh Đông
Sản xuất: DC Entertainment, CGV
Phim là hành trình của Tuệ - người mẹ đơn thân, nghèo khó và nhiều bệnh tật - giúp con trai Tim mắc hội chứng tự kỷ thực hiện đam mê nhảy múa, sống hào hứng mỗi ngày.  

Có thể bạn thích

Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.3 114 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.9 25 Tập (Phần 1)
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.4 102 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 9.2 115 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.5 83 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.9 99 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.4 100 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.4 67 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 7.7 3 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 7.8 5 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.3 119 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 7.8 100 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 6.9 84 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 7.1 99 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 7.5 100 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 9.2 104 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.4 84 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 7.4 87 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 9.7 113 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.3 132 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 7.4 92 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.5 5 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.6 10 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 9.7 20 Tập
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.3 98 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.3 91 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.5 82 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 8.3 107 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim lẻ 7.4 95 Phút
Xem ngay
Yêu thích
Phim bộ 8.6 27 Tập