Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Hành Trình Của Pikaia - Pikaia! | Tập 1

8.4 / 82 đánh giá
Thể loại: Thiếu nhi, Hoạt hình
Câu chuyện bắt đầu trong tương lai khi bản thân Trái đất không còn có thể sống được bởi các sinh vật sống. Con người bắt đầu cuộc di cư giữa các vì sao với các thuộc địa không gian. Vince và Hana làm việc như các nhà nghiên cứu trong Dự án Cambrian. Cùng với sinh vật Pikaia, họ tìm kiếm Mã bị mất, chìa khóa để khôi phục Trái đất và đặt mục tiêu trở lại Trái đất thời Cambri.

Có thể bạn thích