Sorry, this video is not available in your country.

Hành Trình Khám Phá Bí Ẩn (Phần 2 - Tập 13)

chia sẻ

Hành Trình Khám Phá Bí Ẩn (Phần 2 - Tập 13)

Josh Gates cử 2 nhà khoa học Phil Torres và Jessica Chobot điều tra các cuộc đụng độ siêu nhiên, các sinh vật bí ẩn và các hiện tượng khó tin ngoài Trái đất.