Sorry, this video is not available in your country.

Heineken Thận Trọng Khi Bia Ở Châu Âu Tiêu Thụ Chậm Lại

chia sẻ

Heineken Thận Trọng Khi Bia Ở Châu Âu Tiêu Thụ Chậm Lại

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 25/01/2023
Heineken, nhà sản xuất bia lớn thứ hai thế giới, đã nhận thấy dấu hiệu nhu cầu đối với bia của mình tại một số thị trường châu Âu chậm lại trong những tuần gần đây, sau khi doanh số bán hàng trong quý 3 tăng thấp hơn dự kiến.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm