Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Heungbu Và Nolbu - Heungbu and Nolbu

8.5 / 84 đánh giá
Thể loại: Thiếu nhi, Cổ tích
Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em tên Heungbu và Nolbu sống ở trong làng. Nolbu là anh cả và lấy hết đất đai và tiền bạc của cha để lại. Hắn ta vô cùng tham lam và không cho người em Heungbu một thứ gì.

Có thể bạn thích