Sorry, this video is not available in your country.

Hình Ảnh Đối Lập Tại Dải Gaza Trước Và Sau Xung Đột Hamas - Israel

chia sẻ

Hình Ảnh Đối Lập Tại Dải Gaza Trước Và Sau Xung Đột Hamas - Israel

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 30/11/2023
Có trải qua những ngày tháng bom đạn mới thấu hiểu giá trị của từng giây phút mà hòa bình mang lại. Vì vậy, khoảng lặng ngừng bắn hiện tại là rất đáng kể, nhưng vẫn còn quá ít với người dân dải Gaza. Thế giới đang nhìn vào cuộc xung đột ở Trung Đông và mong muốn nhiều hơn thế, nhất là khi nhìn vào những hình ảnh trước và sau khi nổ ra cuộc xung đột.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm