Sorry, this video is not available in your country.

Hố Đen Xa Nhất Từng Quan Sát Được Có Chùm Tia Chĩa Thẳng Trái Đất

chia sẻ

Hố Đen Xa Nhất Từng Quan Sát Được Có Chùm Tia Chĩa Thẳng Trái Đất

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 10/04/2020
Các nhà khoa học đã phát hiện ra blazar xa nhất cho đến nay, cách xa 13 tỷ năm ánh sáng. Blazars là một trong những vật thể sáng nhất trong vũ trụ, và khá giống như nhìn chằm chằm vào cái hố của một lỗ đen.
Tags: khoa học

Tin Tức Tất cả

Xem thêm