Sorry, this video is not available in your country.

Hỏa Hoạn Tại Cơ Sở Di Cư Mexico Khiến Ít Nhất 39 Người Thiệt Mạng

chia sẻ

Hỏa Hoạn Tại Cơ Sở Di Cư Mexico Khiến Ít Nhất 39 Người Thiệt Mạng

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 04/04/2023
Hỏa hoạn xảy ra đêm 27/3 tại một trung tâm giữ người nhập cư ở miền bắc Mexico, gần biên giới Mỹ, khiến ít nhất 39 nạn nhân thiệt mạng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm