Sorry, this video is not available in your country.

Họa Sĩ Rong Và Những Bức Tranh Sơn Dầu Hoài Cổ Về Nha Trang

chia sẻ

Họa Sĩ Rong Và Những Bức Tranh Sơn Dầu Hoài Cổ Về Nha Trang

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 12/04/2024
Bất kể mưa hay nắng, trên đường Trần Phú (Nha Trang) có một họa sĩ với những bức tranh vẽ Nha Trang xưa luôn thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm