Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Hoa Thiên Lý

7.0 / 5 đánh giá
Thể loại: Phim, Tâm lý
Đạo diễn: Bùi Đình Hạc
Sản xuất: Hãng Phim Truyện Việt Nam
Nước sông lên to có khả năng phá vỡ kè và con đê bên kia sông, gây ra nạn lụt cho bà con. Chị Dung, chủ tịch xã, thuyết phục một số bà con dân làng dọn vào phía trong đê chính, để phá đê bồi, chịu hy sinh một số nhà cửa và vườn tược, nhưng sẽ cứu được kè và đên bên kia sông.

Có thể bạn thích