Sorry, this video is not available in your country.

Hỏa Tốc Nhiều Cán Bộ Chủ Chốt, Phóng Viên Phải Tự Cách Ly

chia sẻ

Hỏa Tốc Nhiều Cán Bộ Chủ Chốt, Phóng Viên Phải Tự Cách Ly

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 06/05/2021
Một lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi được xác định là F1 của ca dương tính với SARS-CoV-2 tại TP Đà Nẵng. Do người này đã tham dự 2 cuộc họp nên nhiều lãnh đạo chủ chốt của Quảng Ngãi và phóng viên phải cách ly.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm