Sorry, this video is not available in your country.

Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 4 - Tập 23)

chia sẻ

Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 4 - Tập 23)

Những chuyện hài hước thường ngày trong cuộc sốngcủa một nhóm các nhà khoa học tài ba trong phòng thí nghiệm nhưng lại gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội.