Sorry, this video is not available in your country.

Hội Nghị Cấp Cao Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Năm 2023

chia sẻ

Hội Nghị Cấp Cao Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Năm 2023

Người đăng:
Ngày đăng: 20/11/2023
Trong bối cảnh kinh tế biến động liên tục, thách thức đan xen và phức tạp chưa từng có, khiến cho nhu cầu về quản trị thích ứng ngày càng trở nên cấp bách, ngày 17/1, tại TPHCM, Hội Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VNDIA) đã tiến hành tổ chức Hội nghị Cấp cao các Thành viên HĐQT Việt Nam năm 2023. Đây là cơ hội để các nhà quản trị có cái nhìn sâu sắc về bối cảnh hiện tại và khám phá các chiến lược đổi mới giúp các tổ chức vượt qua thách thức, thúc đẩy phát triển bền vững.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm