Sorry, this video is not available in your country.

Hồi Phục Kỳ Diệu, Phi Công Người Anh Đã Có Thể Lướt Tay Trên Bàn Phím

chia sẻ

Hồi Phục Kỳ Diệu, Phi Công Người Anh Đã Có Thể Lướt Tay Trên Bàn Phím

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 10/06/2020
Chiều 9-6, Ban Giám đốc BV Chợ Rẫy  đã vào thăm hỏi bệnh nhân 91 sau khi nam bệnh nhân này có những tiến triển tích cực về bệnh.              

Tin Tức Tất cả

Xem thêm