Sorry, this video is not available in your country.

Hơn 1,1 Triệu Lượt Thuê Xe Đạp Công Cộng Trên Cả Nước

chia sẻ

Hơn 1,1 Triệu Lượt Thuê Xe Đạp Công Cộng Trên Cả Nước

Người đăng:
Ngày đăng: 05/12/2023
Xe đạp công cộng đang dần di vào cuộc sống của người dân thủ đô. Hà Nội là thành phố thứ 4 được triển khai dịch vụ xe đạp công cộng, nhưng sau 2 tháng triển khai, đã có khoảng 135.000 lượt sử dụng, tỷ lệ cao nhất trên cả nước.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm