Sorry, this video is not available in your country.

Hơn 25 Cửa Hàng Apple Tại Mỹ Đã Mở Cửa Trở Lại

chia sẻ

Hơn 25 Cửa Hàng Apple Tại Mỹ Đã Mở Cửa Trở Lại

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 21/05/2020
Apple sẽ mở cửa trở lại hơn 25 cửa hàng tại Mỹ, tiếp tục lộ trình khôi phục hoạt động kinh doanh của gần 25% tổng số cửa hàng bán lẻ trên toàn cầu của doanh nghiệp này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm