Sorry, this video is not available in your country.

Hơn 250ha Rừng Đặc Dụng Krông Trai "Biến Mất"

chia sẻ

Hơn 250ha Rừng Đặc Dụng Krông Trai "Biến Mất"

Người đăng: thuyhien
Ngày đăng: 13/10/2021
Khu rừng đặc dụng Krông Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên hiện có diện tích 13.767ha. Trong đó, đất có rừng (rừng tự nhiên và rừng trồng) là hơn 7.471ha, nhưng hiện nay một diện tích lớn rừng ở đây đang bị chặt phá, lấn chiếm.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm