Sorry, this video is not available in your country.

Hơn 40 Ngàn Con Gia Cầm Nhiễm Cúm A/H5N6

chia sẻ

Hơn 40 Ngàn Con Gia Cầm Nhiễm Cúm A/H5N6

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 14/02/2020
Từ đầu năm đến nay, dịch cúm A/H5N6 trên gia cầm đã xảy ra ở 5 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định, nếu các địa phương lơ là trong thời điểm này, dịch bệnh rất dễ bùng phát triên diện rộng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm