Sorry, this video is not available in your country.

Hơn 600 Triệu Mua Suzuki XL7 Hay Mitsubishi Xpander?

chia sẻ

Hơn 600 Triệu Mua Suzuki XL7 Hay Mitsubishi Xpander?

Hơn 600 triệu mua Suzuki XL7 hay Mitsubishi Xpander? Tại sao Mitsubishi Xpander 2020 không có nâng cấp động cơ? Bây giờ đã là thời điểm tốt để mua xe Vinfast? Đó là 3 câu hỏi nổi bật trong 3 tuần vừa qua, mà ở FriFe lần này, chúng tôi sẽ chia sẻ quan điểm cùng anh em. Bên cạnh đó, bất cứ câu hỏi nào trong khả năng, chúng tôi đều rất sẵn sàng trả lời ở đây.