Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Khoa Học Xây Dựng

Khoa Học Xây Dựng: Hòn đảo kỳ vĩ Palm Jumeirah

10.0 / 1 đánh giá
Thể loại: Khoa giáo, Khám Phá
Ngành Xây dựng là một trong những ngành sản xuất vật chất xuất hiện sớm nhất trong lịch sử phát triển của nhân loại.

Có thể bạn thích