Sorry, this video is not available in your country.

Hồng Kông Bắt Đầu Phong Tỏa Để Ngăn Covid-19

chia sẻ

Hồng Kông Bắt Đầu Phong Tỏa Để Ngăn Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 28/01/2021
Hong Kong sẽ tiến hành phong tỏa một số quận với hàng chục ngàn cư dân, để kiểm soát một ổ dịch mới đang có dấu hiệu xấu đi tại đặc khu này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm