Sorry, this video is not available in your country.

Hudson & Rex (Phần 1 - Tập 12)

chia sẻ

Hudson & Rex (Phần 1 - Tập 12)

Thanh tra Charlie Hudson của đội trọng án hợp tác cùng chú chó Rex để cùng điều tra các vụ án khó.