Sorry, this video is not available in your country.

Huế: Cảnh Báo Thủ Đoạn Lừa Đảo "Làm Giả Biên Lai Giao Dịch Chuyển Khoản Thành Công"

chia sẻ

Huế: Cảnh Báo Thủ Đoạn Lừa Đảo "Làm Giả Biên Lai Giao Dịch Chuyển Khoản Thành Công"

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 11/04/2024
Làm giả biên lai giao dịch chuyển khoản thành công, gọi điện đến chủ các cửa hàng thông báo đã chuyển khoản thành công, nhờ chủ cửa hàng đặt cọc mua giúp một số hàng hóa và sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn này người dân phải cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm