Sorry, this video is not available in your country.

Hyundai Và Kia Có Phải "2 Thể Xác Chung 1 Linh Hồn"?

chia sẻ

Hyundai Và Kia Có Phải "2 Thể Xác Chung 1 Linh Hồn"?

Có những mẫu xe Hyundai và Kia giống nhau tới mức ngạc nhiên, ví dụ như Hyundai Elantra và Kia Cerato. Thậm chí có những sản phẩm của 2 thương hiệu này được lắp ráp tại cùng nhà máy, được phát triển trên cùng một quá trình nghiên cứu.